ระบบการจองออนไลน์

การจองออนไลน์กรุณาจองก่อนวันเดินทางจริง 1 วัน ภายในช่วงเช้า
ในกรณีที่เลยช่วงเช้าไปแล้วกรุณาจองผ่านทางโทรศัพท์

1. กรอกข้อมูลที่ที่ใช้สมัครเรียบร้อยแล้วคลิกที่ช่องส่งข้อมูล

2. เมื่อหน้าเพจเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วอีเมล์จะถูกส่งถึงโดยอัตโนมัติ
*ขั้นตอนนี้ยังไม่ได้เป็นการยืนยันการจอง

3. รายละเอียดการจองจะถูกส่งกลับไปทางอีเมล์

4. การจองออนไลน์เสร็จสมบูรณ์

ที่จำเป็นบัตรประจำตัวที่ระบุชื่อสกุล

ที่จำเป็นe-mail
ที่จำเป็นเบอร์โทรศัพท์
LINE ID
ที่จำเป็นวันที่ต้องการเข้าร่วม

ที่จำเป็นคอร์สที่ต้องการเข้าร่วม

ที่จำเป็นที่พัก
ที่จำเป็นภาษาที่ต้องการ
ที่จำเป็นจำนวนคนเข้าร่วม
ผู้เข้าร่วมท่านที่ 1
อายุ ส่วนสูง (cm) ไซด์รองเท้า (cm) น้ำหนัก(kg)
สายตา
⬇︎⬇︎สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการเรือดำน้ำ⬇︎⬇︎
คุณมีประสบการณ์การดำน้ำหรือไม่? ใช่ ครั้ง ไม่
คุณมีใบอนุญาตดำน้ำหรือไม่? ใช่  ไม่
ผู้เข้าร่วมท่านที่ 2
อายุ ส่วนสูง (cm) ไซด์รองเท้า (cm) น้ำหนัก(kg)
สายตา
⬇︎⬇︎สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการเรือดำน้ำ⬇︎⬇︎
คุณมีประสบการณ์การดำน้ำหรือไม่? ใช่ ครั้ง ไม่
คุณมีใบอนุญาตดำน้ำหรือไม่? ใช่  ไม่
ผู้เข้าร่วมท่านที่ 3
อายุ ส่วนสูง (cm) ไซด์รองเท้า (cm) น้ำหนัก(kg)
สายตา
⬇︎⬇︎สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการเรือดำน้ำ⬇︎⬇︎
คุณมีประสบการณ์การดำน้ำหรือไม่? ใช่ ครั้ง ไม่
คุณมีใบอนุญาตดำน้ำหรือไม่? ใช่  ไม่
ผู้เข้าร่วมท่านที่ 4
อายุ ส่วนสูง (cm) ไซด์รองเท้า (cm) น้ำหนัก(kg)
สายตา
⬇︎⬇︎สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการเรือดำน้ำ⬇︎⬇︎
คุณมีประสบการณ์การดำน้ำหรือไม่? ใช่ ครั้ง ไม่
คุณมีใบอนุญาตดำน้ำหรือไม่? ใช่  ไม่
ผู้เข้าร่วมท่านที่ 5
อายุ ส่วนสูง (cm) ไซด์รองเท้า (cm) น้ำหนัก(kg)
สายตา
⬇︎⬇︎สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการเรือดำน้ำ⬇︎⬇︎
คุณมีประสบการณ์การดำน้ำหรือไม่? ใช่ ครั้ง ไม่
คุณมีใบอนุญาตดำน้ำหรือไม่? ใช่  ไม่
ผู้เข้าร่วมท่านที่ 6
อายุ ส่วนสูง (cm) ไซด์รองเท้า (cm) น้ำหนัก(kg)
สายตา
⬇︎⬇︎สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการเรือดำน้ำ⬇︎⬇︎
คุณมีประสบการณ์การดำน้ำหรือไม่? ใช่ ครั้ง ไม่
คุณมีใบอนุญาตดำน้ำหรือไม่? ใช่  ไม่

กรณีที่จองเกินกว่า 6 ท่าน ตั้งแต่ท่านที่ 7 กรุณากรอกข้อมูลที่ช่องอื่นๆ

อื่นๆ –ถ้ามีคำถามหรืออื่นๆกรุณากรอกข้อมูลที่ช่องนี้
ที่จำเป็นยืนยัน
  

บางครั้งอีเมลของเราจะถูกส่งไปยังโฟลเดอร์สแปมของคุณ
โปรดตั้งค่าบัญชีของคุณที่จะสามารถที่จะได้รับจดหมายของเราในกล่องจดหมายของคุณ
ที่อยู่อีเมลของเรา: okinawa.bluecaveagency27@gmail.com
ขอบคุณ

ระบบการจองออนไลน์
tour info
blog
ระบบการจองออนไลน์
tour info
blog