เป็นจุดที่ได้รับความนิยมในการดำน้ำมากที่สุดในโอกินาวา

blue cave

ถ้ำสีน้ำเงินเป็นอีกที่หนึ่งที่เกิดจากการกัดกร่อนจากน้ำทะเล
ภายในถ้ำเวลาที่แสงอาทิตย์ส่องลงบนผิวน้ำจะสะท้อนเป็นประกายแวววับ ดูน่าลึกลับซึ่งเป็นที่มาที่ทำให้ถูกเรียกว่า “ถ้ำสีน้ำเงิน”
ที่ถ้ำสีน้ำเงินบรรดาเหล่าปลาภายในถ้ำนั้นคุ้นเคยกับผู้คน ทำให้สามารถว่ายน้ำใกล้ๆด้วยได้
ยังคงอุดมสมบูรณ์ไปด้วยปลาและปะการังนาๆชนิดและเป็นจุดที่เหมาะสมที่สุดอีกจุดหนึ่งสำหรับท่านที่เคยดำน้ำเป็นครั้งแรก

บริการที่ท่านจะได้รับหากเข้าร่วมกิจกรรมดำน้ำกับเรา

ถ่ายภาพใต้น้ำฟรี

blue cave
blue cave
blue cave

อาหารที่ใช้เลี้ยงปลาฟรี

blue cave
blue cave
blue cave

ยืมใช้อุปกรณ์ฟรี

blue cave

บริการเครื่องดื่ม

ข่าว

2015.07.05

เราได้เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่

2015.07.05

เราได้เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่

2015.07.05

เราได้เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่

2015.07.05

เราได้เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่

2015.07.05

เราได้เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่

2015.07.05

เราได้เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่

2015.07.05

เราได้เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่

2015.07.05

เราได้เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่

2015.07.05

เราได้เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่

2015.07.05

เราได้เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่

2015.07.05

เราได้เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่

ระบบการจองออนไลน์
tour info
blog
ระบบการจองออนไลน์
tour info
blog