หัวข้อที่ควรระวังในการเข้าร่วม

โรคหืด , อาการหายใจไม่สะดวก , โพรงจมูกอักเสบเรื้อรัง , โรคลมบ้าหมู , วัณโรค , โรคเกี่ยวกับปอด , โรคเกี่ยวกับสมอง , โรคเกี่ยวกับไขสันหลัง , โรคเกี่ยวกับประสาท , โพรงเยื้อหุ้มปอดมีอากาศ , เคยมีอาการหมดสติ , เคยมีอาการชักกระตุก , โรคหัวใจ , หลอดลมอักเสบเรื้อรัง , โรคที่เกี่ยวกับทรวงอก , ความดันโลหิตสูง , เคยทำการผ่าตัดเกี่ยวกับหู , ผู้ที่มีปัญหาหูอื้อขณะโดยสารเครื่องบิน , และอาการเจ็บป่วยอื่นหรือการผ่าตัด , ท่านที่กำลังตั้งครรภ์

*ท่านที่เข้าข่ายอาการที่ระบุไว้ในข้างต้นกรุณาเข้ารับการตรวจวินิจฉัยโรคจากแพทย์และในวันจริงกรุณานำใบรับรองแพทย์มาด้วย ในกรณีที่ท่านไม่มีใบรับรองแพทย์ติดตัวมาด้วยทางทัวร์ของเราไม่อนุญาติให้ท่านเข้าร่วมกิจกรรมด้วย 

-หลังจากทำการส่งแบบฟอร์มการจองแล้วกรณีที่ผ่านไปแล้ว 3 วันยังไม่ได้รับการตอบกลับเพื่อความแน่นอน กรุณาติดต่อเรากลับผ่านทางโทรศัพท์

-ท่านลูกค้าที่ต้องการจองแต่ใกล้วันเดินทางแล้ว แนะนำให้จองผ่านทางโทรศัพท์

-เพื่อความปลอดภัยท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมดำน้ำตื้นต้องมีส่วนสูงตั้งแต่ 100 เซนติเมตร และสำหรับดำน้ำลึกต้องมีส่วนสูง 140 เซนติเมตร

-ทางทัวร์ของเราไม่อนุญาตให้ท่านที่มีอาการเมาสุราเข้าร่วมกิจกรรมด้วย

ระบบการจองออนไลน์
tour info
blog
ระบบการจองออนไลน์
tour info
blog